Відбулась церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між "Асоціацією екологічних організацій Казахстану" та "Радою з екологічної безпеки» України

17 жовтня 2018 року у місті Астана Республіка Казахстан в центральному офісі Асоціації екологічних організацій Казахстану відбулася церемонія Підписання Меморандуму про співпрацю в особі Голови Правління Асоціації Соловйової Айгуль Сагадібековни, з одного боку і «Радою з екологічної безпеки» в особі Секретаря Ради Цибуха Валерія Івановича.

 

 Предметом Меморандуму, який підписали керівники цих авторитетних організацій, є налагодження співпраці в таких напрямках:

- стабілізація та поліпшення стану навколишнього природного середовища України і Казахстану;

- важливість об'єднання зусиль представників держав і громадськості в питаннях охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів України і Казахстану;

- важливість об'єднання зусиль, спрямованих на виконання загальнодержавних і регіональних природоохоронних програм;

- необхідність громадського контролю процесів в екологічній сфері;

- необхідність поглибленого співробітництва з міжнародними екологічними організаціями (приєднання до відповідних міждержавних і громадським ініціативам, залучення іноземних інвестицій і т.д.);

- необхідність створення в Україні та Казахстані гнучкої інноваційної системи взаємодії між представниками держави, бізнесу і екологічно направлених громадських об'єднань, яка відповідає кращій світовій практиці і здатна адекватно реагувати на сучасні вимоги та потреби суспільства.

Сторони розглядають один одного як дружніх партнерів, що діють відповідно до чинного законодавства України і Казахстану в межах досягнутих домовленостей та укладених угод і вважають за доцільне співпрацювати з метою досягнення спільних завдань. Асоціація екологічних організацій Казахстану та "Рада з екологічної безпеки" в Україні висловлюють прагнення розвивати співробітництво на принципах законності, рівноправності, взаємодопомоги, поваги інтересів один одного і дотримання громадських інтересів.

AddThis Social Bookmark Button