Гаряча лінія Екологічного порятунку (044) 279 52 91

 

«Людського розвитку України»

1. Українська Рада Миру

 


 2. Національний технічний університет України ««Київський політехнічний інститут ім. Сікорського»

 


3. Громадська організація «Союз юристів України»


4.  80 -та окрема десантно-штурмова бригада


 5.  39- й Зенітний Ракетний Полк (Україна)


 

6. Всеукраїнський союз учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів

"Всеукраїнський Союз"

 


7. Емігрантське радіо

emradio.com.ua 


8.  Національна спілка письменників України


  9.  Українська асоціація зовнішньої політики

 


10.  «Український союз промисловців та підприємців»


 11. «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація ветеранів спорту України» 


12.  «Асоціація екологічних організацій Казахстана»

 


 13. Партія «Захисників Вітчизни»

 

 


14. Аграрна Партія України


15. «Europejski Holding Energetyczny»


 

 16. «Благодійний фонд допомоги беезпритульним тваринам  HAPPY PAW»


  17. Всеукраїнська  громадська організація "Чесне слово "


  18. Первинна  профспілкова  організація "Трудова  солідарність"


19 . Всеукраїнська спілка громадських організацій «Громадянська Солідарність» 

 


20.Конфедерація журналістських організацій України

 

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Підступні ГМО

Українська партія «Зелена планета», дбаючи про важливі сфери суспільного життя, проаналізувала одне із найважливіших питаньсьогодення: «динаміка розповсюдження генетично - модифікованих організмів у харчових продуктах та сировині».

Бурхливий розвиток біологічної науки протягом другої половини ХХ сторіччя призвів до розробки методів безпосереднього впливу на спадковий матеріал. Це дозволило створювати організми з ознаками і властивостями які не має даний біологічний вид або споріднені з ним види. Одним із наслідків цієї четвертої зеленої революції стала розробка і впровадження генетично модифікованих (ГМ) рослин сільськогосподарського призначення, які використовують для виробництва продуктів харчування та годівлі худоби.

 

Не зважаючи на те, що ГМ-рослини мають ряд певних переваг, існує досить багато ризиків, їх використання. Такі ризики можна поділити на три основні групи.

Першою групою є харчові ризики, пов’язані з небезпекою використання ГМ-рослин у продуктах харчування для здоров’я людини. Це токсичні і алергенні властивості ГМО, збільшення накопичення пестицидів у продукції, негативна дія генів стійкості до антибіотиків, тощо.

Екологічні ризики, пов’язані з небезпеками впливу ГМ-рослин на довкілля. Прикладами таких ризиків є негативний вплив на біорізноманіття в агрофітоценозах, поява бур’янів стійких до гербіцидів та комах стійких до інсектицидів, зменшення генетичного різноманіття сортів культурних рослин тощо.

Ще одною групою факторів ризику, є соціально економічні. Це руйнування національної системи насінництва по найбільш стратегічно важливих культурах, що призводить до залежності сільськогосподарського

виробництва від закупівлі імпортного насіння, та втрата країною іміджу виробника екологічно чистої продукції.

Нажаль, досі не існує наукових даних які б чітко та однозначно давали відповідь на питання чи є ГМО безпечними. Тому в більшості країн світу, виробництво ГМ-рослин та їх використання у продуктах харчування чітко регламентується і ретельно контролюється.

Із метою контролю наявності ГМО в продуктах харчування у науково-дослідному центрі випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» було створено науково виробничу лабораторію молекулярно-генетичних досліджень. Вона розпочала свою роботу з січня 2007 року. Протягом п’яти років свого існування в лабораторії було випробувано близько 10000 зразків.

Результати випробувань, у перший рік існування лабораторії генетично-молекулярних досліджень (2007), шокували. Із 413 зразків, які було проаналізовано у 90 (20%) виявлено ГМО. При чому, у 28 зразків продуктів харчування, що складає 7% від загальної кількості випробуваних зразків, вміст ГМО виявився більшим за 0.9%. Найбільш часто, ГМО виявляли у м’ясних напівфабрикатах та ковбасних виробах, де м’ясні інгредієнти замінюють більш дешевим соєвим білком. Таким чином, повна безконтрольність, як зазвичай, призвела до широкого використання ГМО у продуктах харчування.

28; 7%

36; 9%

13; 3%

6; 1%

323; 80%

Не виявлено

Продукти<0,9%

Продукти>0,9%

Сировина<0,9%

Сировина>0,9%

Рис.1 Результати випробувань за 2007 рік

У 2008 суттєво зріс обсяг випробувань та спектр продукції, яка досліджувалась. Значну частку в ній склала продовольча сировина. Це свідчить про зріст поінформованості та зацікавленості виробників у контролі цього показника. Такі зміни одразу ж позначились на результатах випробувань. З 1227 зразків, випробуваних того року 1090 (89%) виявились такими, що не містять ГМО. Слід також відмітити, що лише у 21 зразу харчових продуктів було виявлено ГМО, при чому тільки у 8 його вміст виявився більшим за 0.9%. Дещо гіршою ситуація була у сировині, де ГМО виявлено у 116 зразках. При чому 54 з них містили понад 0.9% ГМО.

Рис 2. Результати випробувань за 2008 рік

У зв’язку за прийняттям Постанови КМУ № 468 від 13.05.2009“Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг” у 2009 значно зріс обсяг проведених аналізів. Однак того

1090; 89%

8; 1%

13; 1%

54; 4%

62; 5%

Не виявлено

Продукти<0,9%

Продукти>0,9%

Сировина<0,9%

Сировина>0,9%

року ГМО було виявлено лише приблизно в 7 % зразків. У першу чергу це зумовлено тим, що на необхідність контролювати цей показник першими зреагували, на жаль, ті виробники, продукція яких ї не могла містити ГМО. Однак свою роль відіграло і те, що виробники стали більше цікавитись цим показником у сировині, яку використовують. Про це свідчить факт, що того року ГМО було виявлено 17 зразках продуктів харчування, при чому лишу у 4 концентрація перевищувала 0.9%. В той же час ГМО виявлено у 90 зразках харчової сировини, з яках у 42 вміст перевищував 0.9%.

Рис. 3. Результат випробувань за 2009 рік.

Наступного, 2010 року спостерігалось незначне збільшення частки зразків у яких було виявлено ГМО. З 2570 зразків, випробуваних того року 204 (7%) виявились такими, що містять ГМО. Таке збільшення зумовлено тим, що виробники тих видів продукції, які можуть містити ГМО, кінець кінців зрозуміли невідворотність перевірки продукції за цим показником. Однак, слід відмітити, що майже рік вони витратили недаремно. Серед 71 зразка в яких виявлено ГМО лише 9 його вміст перевищував 0.9 %. Значно покращився стан і з харчовою сировино. Зі 133 зразків у 31 вміст ГМО перевищував 0.9%, тобто співвідношення близьке до 1:3. В той же час у попередні роки таке співвідношення наближалось до 1:1.Покращилась ситуація і з харчовою сировиною. Як із продуктами харчування, у цій групі

4; 0%

13; 1%

48; 2%

42; 2%

2019; 95%

Не виявлено

Продукти<0,9%

Продукти>0,9%

Сировина<0,9%

Сировина>0,9%

зразків співвідношення між зразками що містять більше 0.9% і менше 0.9% змінилось, з 1:1 до 1:3.

Рис. 4. Результати випробувань за 2010 рік

У 2011 році частка зразків у яких виявлено ГМО кардинально зменшилась. Із 1866 зразків, які було проаналізовано, ГМО виявлено у 59, що склало 3 %. При цьому його містили лише 3 зразки харчових продуктів, з яких не було жодного з вістом ГМО понад 0.9%. Це відповідає аналогічним показникам в Росії, які було досягнуто за 2 роки суцільного контролю даного показника. Що ще раз свідчить про те, що якщо справою займатися серйозно то в ній можна навести лад. Дані перших місяців 2012 року дають змогу сподіватись, що така тенденція збережеться і у подальшому.

Рис. 5. Результати випробувань за 2012 рік.

62; 2%

9; 0%

102; 4%

31; 1%

2366; 93%

Не виявлено

Продукти>0.9%

Продукт и <0.9%

Сировина>0.9%

Сировина<0.9%

Підсумовуючи наведені данні слід відмітити наступне.

1. Недостатня поінформованість виробників і споживачів а також відсутність будь-якого контролю за таким показником як наявність і вміст ГМО в продуктах харчування та харчовій сировині призвела до значного поширення харчових продуктів з його вмістом. Про це свідчать результати першого року випробувань, коли було ГМО було виявлено у 20% зразків.

2. Ріст поінформованості та збільшення уваги до цього показника, призвели до того, що лише за рік частка зразків, які містять ГМО зменшилась майже в 2 рази (з 20 до 11%). Слід особливо зазначити що це досягнуто лише за рахунок добровільного контролю.

3. Введення обов’язкового маркування наявності ГМО зумовило проведення суцільного контролю харчових продуктів та сировини у загальнодержавному масштабі. Це дозволило протягом двох років досягти показників, типових для країн, де цей показник ретельно контролюється.

«Українська партія «Зелена планета» і надалі вивчатиме та аналізуватиме динаміку розвитку ГМ-продукції в нашій країні, а також інформуватиме суспільство про всі плюси і мінуси використання та вживання такої продукції», - підкреслює лідер партії Сергій Орєхов.

 Brian Westbrook Womens Jersey
AddThis Social Bookmark Button