Гаряча лінія Екологічного порятунку (044) 279 52 91

 

«Людського розвитку України»

1. Українська Рада Миру

 


 2. Національний технічний університет України ««Київський політехнічний інститут ім. Сікорського»

 


3. Громадська організація «Союз юристів України»


4.  80 -та окрема десантно-штурмова бригада


 5.  39- й Зенітний Ракетний Полк (Україна)


 

6. Всеукраїнський союз учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів

"Всеукраїнський Союз"

 


7. Емігрантське радіо

emradio.com.ua 


8.  Національна спілка письменників України


  9.  Українська асоціація зовнішньої політики

 


10.  «Український союз промисловців та підприємців»


 11. «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація ветеранів спорту України» 


12.  «Асоціація екологічних організацій Казахстана»

 


 13. Партія «Захисників Вітчизни»

 

 


14. Аграрна Партія України


15. «Europejski Holding Energetyczny»


 

 16. «Благодійний фонд допомоги беезпритульним тваринам  HAPPY PAW»


  17. Всеукраїнська  громадська організація "Чесне слово "


  18. Первинна  профспілкова  організація "Трудова  солідарність"


19 . Всеукраїнська спілка громадських організацій «Громадянська Солідарність» 

 


20.Конфедерація журналістських організацій України

 

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom

Представник Української партії «Зелена планета» та Всеукраїнської консультативної ради з екологічних проблем Валерій Цибух взяв участь у першому підготовчому засіданні 21-го Економіко-довкільного форуму ОБСЄ

Перше підготовче засідання 21-го Економіко-довкільного форуму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що відбулося 4-5 лютого поточного року у м. Відень, можливо вважати початком практичної діяльності Українського головування в ОБСЄ, в т.ч. у рамках економіко-довкільного виміру. Тема засідання була присвячена питанням взаємозв’язку між енергетикою та навколишнім середовищем, а також визначенню їх впливу на безпеку і співробітництво в регіоні ОБСЄ.

Загалом участь у засіданні взяли біля 230 учасників, які представляли офіційні делегації 57-ми країн-учасниць ОБСЄ та 11-ти країн – партнерів по співробітництву, а також інші міжнародні організації, академічні та неурядові установи, громадянське суспільство.

 

У ході п’яти робочих сесій учасниками заходу було обговорено цілу низку проблемних питань, пов’язаних із впливом енергетичних чинників на загальну безпекову ситуацію та стан довкілля в регіоні ОБСЄ, в тому числі: виклики навколишньому середовищу та сприятливі можливості для енергозбереження; екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом електроенергії та транспортуванням енергоносіїв; стале управління енергоресурсами; співробітництво у сфері захисту довкілля між державним та приватним секторами; інформування про екологічні ризики та сприяння участі суспільства в процесі прийняття важливих рішень в енергетичній сфері.

У рамках четвертої робочої сесії, присвяченої питанням державно-приватного партнерства та налагодження співробітництва з провідними міжнародними організаціями, від імені неурядового сектору та представників політичних кіл України, задіяних у сфері захисту довкілля, виступив заступник Голови партії «Зелена планета», Секретар Всеукраїнської консультативної ради з екологічних проблем Надзвичайний та Повноважний Посол України Цибух В.І. У згаданому виступі, серед іншого, схвально оцінювалося приєднання України до авторитетної регіональної екологічної організації «Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи», що сприятиме значній активізації діяльності українських державних, громадських та приватних структур в екологічній сфері.

За результатами дискусій, яка відбулися у ході засідання, підготовлено низку конкретних пропозицій, спрямованих на підвищення ролі ОБСЄ з протидії сучасним викликам довкіллю, спричиненим діяльністю в енергетичній сфері. Згадані пропозиції слугуватимуть відповідним орієнтиром Українському головуванню в ОБСЄ на шляху реалізації визначених пріоритетів в економіко-довкільному вимірі організації.

Планується подальше продовження дискусії з довкільної тематики у рамках другого підготовчого засідання 21-го Економіко-довкільного форуму, яке відбудеться 16-17 квітня ц.р. у м. Києві. За результатами двох згаданих підготовчих засідань будуть підготовлені остаточні рекомендації для розгляду та затвердження під час заключного засідання Економіко-довкільного форуму, яке відбудеться 11-13 вересня ц.р. у м. Прага.

Під час заходу у Цибуха В.І. були зустрічі з представниками екологічної громадськості Росії, Білорусії, Німеччини, США, Туреччини, Узбекистану, Греції та з виконавчим директором Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи пані Мартою Беніферт щодо плідної співпраці та участі у другому підготовчому засіданні 21-го Екологічно-довкільного форумі у квітні місяці (м.Київ).

Выступление на первом подготовительном заседании

21-го Экономико-экологического форума ОБСЕ

5 февраля 2013 года, г. Вена.

Валерий Цыбух, Секретарь Всеукраинского консультативного совета по экологическим проблемам, Заместитель Председателя Украинской партии «Зеленая планета», Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

* Среди самых острых экологических проблем, с которыми сталкивается украинское общество, необходимо обозначить следующие: загрязнение водных ресурсов, эрозия почв, уничтожение чернозёмов, вырубка лесов, производство и использование сельскохозяйственной химии, загрязнение отходами промышленного комплекса. Кроме того, в последнее время отмечаються факты т.н. «черного бизнеса» - нелегального ввоза различных видов промышленных отходов и значительных партий некачественных продовольственных и промышленных товаров, что приносит ущерб экономическому развитию, представляет угрозу здоровью и жизни населения.

* Некоторые факторы, негативно влияющие на экологическую сферу: последствия Чернобыльской катастрофы, которые дают о себе знать и спустя 26 лет; несовершенное во многом законодательство; недостаточное стимулирование предпринимательства в обеспечении охраны окружающей среды; отсутствие должного контроля со стороны государства за соблюдением уже принятых законодательных актов в сфере экологии; отсутствие системного подхода к вопросам экологии на государственном уровне и слабого общественного контроля за экологической обстановкой. Эти проблемы также являются актуальными для многих государств Восточной Европы.

* Сегодня в Украине, кроме усилий общественных организаций, активно поддерживают экологическое движение четыре политические партии. По инициативе одной из них, Украинской партии «Зеленая планета», создан «Всеукраинский консультативный совет по экологическим проблемам». Совет объединяет экологические организации, ведущих ученых, политических и общественных деятелей. Его цель - формирование гражданского общества, способного занимать наступательную позицию и активно влиять на формирование ответственности государственного сектора в вопросах экологической безопасности, а также разработка концепций и моделей гармонизированных отношений «Человек – Общество – Власть - Окружающая среда».

* Нашим Экологическим советом рассматриваются актуальные общественные проблемы, в т.ч. касающиеся очистки воды и состояния водных бассейнов Украины, переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов, внедрения технологий органического земледелия и производства органических продуктов питания.

* Буквально за небольшой период по нашей инициативе были устранены негативные последствия от неэффективности очистных сооружений на нескольких объектах производства. Мы также добились запрещения использования некоторых ядохимикатов, негативно влияющих на флору и фауну.

* Экологический совет активно сотрудничает со многими общественными организациями, задействованными в сфере защиты окружающей среды и использования возобновляемых источников энергии, среди которых и Украинская академия наук (УАН). Представители УАН участвовали в работах по ликвидации последствий аварии на атомной станции Фукусима-1, представляют новаторские разработки ветро-агрегатов, работающих

при малых скоростях ветра, являются разработчиками проектов и программ в сфере возобновляемой энергетики и использования альтернативных источников энергии.

* В качестве возможных направлений сотрудничества как в рамках ОБСЕ в целом, так и с представителями других международных организаций, частного и гражданского секторов, предлагается следующее:

- осуществление мониторинга экологии бассейнов рек Дунай, Днепр, Днестр и Черного моря;

- разработка и реализация совместных программ по переработке твердых бытовых и технологических отходов;

- разработка и реализация Энергетического проекта по использованию горных и паводковых вод для выработки «зеленой» энергии;

- строительство и реконструкция транспортных коридоров в сочетании с формированием необходимой инфраструктуры и экосистемы;

- разработка совместных технологий по снижению нагрузки на окружающую среду от вредных и опасных выбросов в атмосферу.

* Важной сферой, в которой ОБСЕ может и должна играть одну из ведущих ролей, является содействие в поиске единомышленников, партнёров, получение необходимой поддержки от международных организаций и институций, имеющих необходимый опыт и соответствующий потенциал. Авторитет ОБСЕ также полезен для дела повышения осведомленности правительственных кругов и общественности об экологических вызовах современности. Поддержка усилий национальных общественных организаций на этом направлении и передача международного опыта являются, безусловно, важными задачами ОБСЕ.

* Основные направления сотрудничества:

- сфера возобновляемых источников энергии и производства альтернативной энергии;

- проведение просветительской и издательской деятельности "зелёного направления";

- сотрудничество на уровне местного самоуправления и муниципалитетов с целью разработки совместных проектов и программ.

* Экологическая общественность нашей страны приветствует присоединение Украины к авторитетной организации «Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы», что значительно активизирует работу украинских государственных и общественных структур в экологической сфере.

* Всеукраинский консультативный совет по экологическим проблемам целиком поддерживает инициативу относительно создания Мировой экологической организации на базе Программы ООН по окружающей среде (UNEP), а также подготовки проекта Экологической Конституции Земли как единой концепции глобальной защиты окружающей среды.

Speaking notes at the first Preparatory Meeting of the OSCE Economic and Environmental Forum

Ambassador Valeriy Tsybukh, secretary of the Ukrainian consultative council on environmental problems, deputy chairman of the Ukrainian Party “Green planet”

Vienna, 5 February 2013

Among the most acute environmental problems faced by the Ukrainian society, the following should be listed: pollution of water resources, soil erosion and destruction of black soils, logging, production and use of agricultural chemicals, pollution with industrial waste. Apart from that, in the recent time there is evidence of the so-called “black business” – an illegal import of different industrial waste products and of large quantities of poor-quality foodstuffs and consumer products, which is detrimental to the economic development, and poses threat to human health and the quality of life.

These are some factors that negatively influence the environment: the consequences of the Chornobyl nuclear catastrophe that are still felt even 26 years after; imperfect legislation; lack of incentives for business to protect the environment; lack of a proper state control on implementation of existing legislation in the sphere of environment; lack of a systemic approach to the issues of environment at a state level; a weak control over the ecological situation on part of the civil society. These problems are also common for many Eastern European states.

Today in Ukraine the environmental movement, except the NGOs, is actively supported by four political parties. On the initiative of one such party, the Ukrainian party “Green planet”, a “Ukrainian consultative council on environmental problems” was established which unites environmental organizations and representatives of science, politics and the civil society. The aim of this council is to promote a strong civil society, able to take a lead and to contribute to the forming of responsibility of the state sector in the issues of environmental security. Another task would be to develop concepts and models of harmonized relations between individuals, the society, the government and the environment.

Our environmental council deals with acute problems of the society, including water purification and the conditions of water resources in Ukraine, processing solid household and industrial waste, introduction of technologies of organic farming and production of organic foodstuffs.

In a very short timeframe on our initiative at a number of production facilities, the negative consequences from ineffective waste capacities and management were rectified. We have also successfully lobbied for ban on production of some toxic chemicals detrimental to the flora and fauna.

The environmental council has an active co-operation with many non-governmental organizations in the sphere of environmental protection and use of renewable energy resources, including the Ukrainian Academy of Science. Representatives of the Academy took part in alleviating the negative consequences of the accident at the Fukushima NPP; develop new technologies in using wind energy, including low velocity wind; develop projects in the sphere of renewable energy and using alternative energy sources.

We identify following potential priorities for co-operation in the framework of the OSCE, as well as other international organizations, private and public sectors:

* Monitoring of the environment in the basins of rivers Danube, Dnipro, Dniester and of the Black Sea;

* Development and implementation of joint projects in processing solid household and industrial waste;

* Development and implementation of an energy project on the use of mountain water and floodwater to produce “green” energy;

* Development of new and reconstruction of the existing transport corridors in connection with creating a necessary infrastructure and ecosystem;

* Development of technologies on reducing the burden of emissions of hazardous and harmful substances into the atmosphere.

An important sphere where the OSCE can and should play one of the leading roles is assistance in finding partners and in securing necessary support from the international organizations and institutions which have a relevant experience and an adequate potential. Capacity and political importance of the OSCE is also useful in increasing awareness of governments and of the civil society about contemporary environmental challenges. Support of the efforts of national NGOs in this sphere and sharing international experience are, without any doubt, important tasks for the OSCE.

The main priorities for co-operation are the following:

* The sphere of renewable energy sources and production of alternative energy;

* Raising awareness about the environmental issues, as well as education activities and publishing information materials;

* Co-operation at the level of local self-government and municipalities in developing joint projects and programs.

The “green” civil society of Ukraine welcomes the accession of Ukraine to a renowned organization “Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe” that gives a new impetus to work done by the Ukrainian state and civil society structures in the sphere of environment.

The Ukrainian consultative council on environmental problems fully supports the initiatives on creating a World environmental organization on the basis of UNEP, as well as on elaborating a draft Environmental Constitution of the Earth as a single concept of a global protection of environment.

 Fred Warner Authentic Jersey
AddThis Social Bookmark Button