Право бути господарем своєї долі

КОЖНА ЛЮДИНА Є ГОСПОДАРЕМ СВОЄЇ ДОЛІ МАЄ ПРАВО НА НАВЧАННЯ І ДОЗВІЛЛЯ В ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Право громадян України на освіту 
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси,
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення
до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин. Це право забезпечується: розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на
державній та інших формах власності, наукових установ, закладів
післядипломної освіти; відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для
вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей,
інтересів громадянина; різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем.
2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,
аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх
навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє
здобуттю освіти в домашніх умовах.
3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право
на державну атестацію.


 Virgil Green Womens Jersey
AddThis Social Bookmark Button