Право на захист своїх рідних і близьких

 КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ КАТАСТРОФ

 

 

Соціальний захист сім’ї і дитинства здійснюється у відповідності до
Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"(21.11. 1992 із
змінами та доповненнями від 22.03.2001), “Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”(16.11.2000).
 Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" відповідно до
Конституції встановлює гарантований державою рівень матеріальної
підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з
урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній
системі соціального захисту населення.
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, що набули статусу біженця, в сім'ях
яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу.
Сім'я з дітьми – поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також
діти, над якими встановлено опіку чи піклування.
Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Видами державної допомоги сім'ям з дітьми є: 1) допомога у зв'язку звагітністю та пологами; 2) одноразова допомога при народженні дитини; 3)
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 5)
допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми.
Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, призначають і виплачують органи
соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника). Допомога у зв'язку з вагітністю
та пологами жінкам, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).
Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.


У Законі України “Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” враховані вимоги сформованих обставин і часу, визначені завдання, принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Основними завданнями захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є:

    • здійснення комплексу заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;
    • забезпечення готовності і контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління в цій сфері, сил і засобів, призначених для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і реагування на них.
 


 Dante Pettis Jersey
AddThis Social Bookmark Button