Чим живе Сумщина?

Членам української партії «Зелена планета» на чолі з її лідером Сергієм Орєховим добре відомі жахливі наслідки діяльності людини по відношенню до природи. Зоною екологічної кризи можна вважати територію Донбасу, Запоріжжя, райони промислового Придніпров'я. Критична екологічна ситуація на Херсонщині та Одещині.

Порівнюючи Сумщину з іншими областями України, можна сказати, що за більшістю показників область завжди відносилася до задовільної екологічної зони, що відповідало сприятливим умовам проживання населення та мінімальним зрушенням у природі. Однак за останні 10 років ситуація змінилася. Тепер у області існує низка екологічних проблем, які потребують негайного вирішення.

Найбільший промисловий потенціал області зосереджений у містах Суми, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка, де розташовані промислові підприємства машинобудівної, хімічної, нафтогазовидобувної, енергетичної, харчової та інших галузей.

Значне техногенне навантаження на довкілля, що має місце у великих промислових містах області, зумовлене застарілими основними виробничими фондами та технологіями. Модернізація обладнання та впровадження екологічно безпечних ресурсозберігаючих виробництв проводяться надзвичайно повільно. Збільшення обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, використання автотранспортних

засобів веде до збільшення викидів у атмосферу забруднюючих речовин. За 2011р. загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря склав 85,7 тис. тон. При такому стані обсяг викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення області склав 65 кг за рік.

Протягом останніх років у області спостерігається негативна тенденція прогресуючого накопичення відходів та зниження обсягів їх використання як у промисловому, так і в житлово-комунальному секторах господарювання. Загальна кількість відходів неухильно зростає через відсутність переробних підприємств та екологічно безпечних технологій їх знешкодження. За останній рік у області утворилось близько 500 тис. тон промислових та побутових відходів. Це становить 371 кг на душу населення. За таких обставин загальна маса накопичених на території області відходів перевищила 28 млн. тон.

Особливу небезпеку для довкілля становлять 2,5 тис. тон заборонених та непридатних до використання отрутохімікатів, які зберігаються на території області в 400 складських приміщеннях, з яких 200 знаходяться у незадовільному стані. Таким чином, наявність значної кількості відходів та непридатних до використання отрутохімікатів збільшує ризик забруднення земель, підземних та поверхневих вод і може привести до катастрофічних наслідків.

За підтримки сумчанами на виборах до Верховної Ради України 2012 року української партії «Зелена планета», буде зроблено такі кроки з поліпшення екологічної ситуації в області:

* утилізовано та заборонено зберігання небезпечних та непридатних до використання отрутохімікатів;

* запроваджено ефективні методи використання сільськогосподарських угідь шляхом впровадження агротехнічних протиерозійних заходів,

* поліпшено екологічний стан річок та якості питної води, шляхом запровадження ефективної роботи очисних споруд та проведення капітального ремонту каналізаційних мереж;

* гарантовано збереження і відновлення об'єктів та територій природно-заповідного фонду;

* залучено громадськість до розв'язання екологічних проблем, запроваджено постійну екологічну поінформованість населення області.

Лідер партії «Зелена планета» Сергій Орєхов переконаний: «Наша політична сила за підтримки української громадськості спроможна на великі справи та досягнення. Разом ми зможемо подолати труднощі й не допустимо, щоб зелена, чиста та привітна Сумщина перетворилася на зону екологічного лиха. Ми збережемо ліси, сади та парки для прийдешніх поколінь у здоровому вигляді, ми очистимо ріки та озера від стічних вод, утилізуємо сміттєзвалища та склади отрутохімікатів. Нам обов’язково все вдасться. Головне йти з вірою до самого кінця, долаючи труднощі й відкинувши усі вагання. Партія «Зелена планета» з радістю і гордістю прийде до своїх лав усіх, кому не байдуже майбутнє України і світу в цілому!» 

 

AddThis Social Bookmark Button